Został uratowany 20 minut przed śmiercią i dostał od losu drugą szansę.

Czy wiesz, że wiele bezpańskich zwierząt wcale nie trafia do schroniska i nigdy nie znajdzie domu? Zwierzęta z defektami, lub nawet lekko chore, bardzo często skazywane są na natychmiastowe uśpienie. Miasta pozbywają się tym samym problemu. I to dosłownie. Ta historia jednak daje promyk nadziei.