Uroczy gest małego imigranta. Jego radość wprost nie ma końca!

1

Kolejni imigranci przybywają do Europy. Witani chlebem i solą nie kryją wzruszenia na myśl o zbliżającej się wspólnej asymilacji kulturowej. Dobrze wiedzą, że już niedługo staniemy się jedną wspólną, wielką rodzinną, wymieniającą się przeżyciami i tradycjami. Nasza wspólna praca i wysiłek pozwoli zaś stworzyć jeszcze silniejszą i nowocześniejszą Europę. Dla dobra ogółu.

Tutaj na przykład widzimy wzruszonego i wyraźnie podekscytowanego Europejczykami Syryjskiego chłopca. Jego radość wprost nie ma końca. Najbardziej jednak wzrusza nas ten uroczy gest, ukazujący nam jak dostatnie będzie się żyło. Cieszymy się, że mały miał dobre wzorce w domu. Gościnnie przyjęty z pewnością wyrośnie na prawowitego i mądrego Europejczyka.

naTOPIE